Privacyverklaring Ron Coumans Bouwservice

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Ron Coumans Bouwservice verwerkt van haar klanten en gebruikers van deze website. Door gebruik te maken van deze website en/ of onze diensten geeft u aan de privacyverklaring te accepteren.

Op deze pagina laten wij u weten welke gegevens wij verzamelen als u gebruik maakt van onze website en/ of onze diensten, waarom en hoe lang wij deze gegevens verzamelen en bewaren en hoe wij hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo begrijpt u precies hoe wij werken.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Ron Coumans Bouwservice kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Ron Coumans Bouwservice en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website Ron Coumans Bouwservice verstrekt. Ron Coumans Bouwservice kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Waarom Ron Coumans Bouwservice gegevens nodig heeft

Ron Coumans Bouwservice verwerkt uw persoonsgegevens om schriftelijk en/ of telefonisch contact met u op te nemen als u daar om verzoekt.

Daarnaast kan Ron Coumans Bouwservice uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van een offerte aanvraag, een bestelling of het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans betrekking hebbende op nieuwbouw, verbouw, renovatie en onderhoudsgerelateerde werkzaamheden en/ of daaraan gelieerde diensten en/ of producten.

We verzamelen en/ of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring.

Hoe lang Ron Coumans Bouwservice gegevens bewaart

Ron Coumans Bouwservice bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien er geen overeenkomst tot stand komt dan worden uw gegevens niet langer dan een jaar bewaard. Indien er een overeenkomst tot stand komt dan worden uw gegevens gedurende 7 jaar bewaard. Daarna worden de verwerkte persoonsgegevens verwijderd.

Delen van gegevens met derden

Ron Coumans Bouwservice verstrekt uw gegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u en/ of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De door Ron Coumans Bouwservice ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

In kaart brengen websitebezoek en cookies

De website van Ron Coumans Bouwservice maakt gebruik van cookies (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. Algemene bezoekgegevens worden bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ron Coumans Bouwservice gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.

Google Analytics

Ron Coumans Bouwservice maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Ron Coumans Bouwservice te kunnen verstrekken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Ron Coumans Bouwservice heeft hier geen invloed op.

Ron Coumans Bouwservice heeft Google geen toestemming gegeven om via Ron Coumans Bouwservice verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van onze en andere websites kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde “opt-out browser add-on” te downloaden en installeren:    http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@rcbouwservice.nl  Ron Coumans Bouwservice zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken na ontvangst, op uw verzoek reageren.

 

Vragen en klachten

Ron Coumans Bouwservice neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Ron Coumans Bouwservice maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Ron Coumans Bouwservice.

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring neem dan contact op met Ron Coumans Bouwservice.

Contactgegevens Ron Coumans Bouwservice

Ron Coumans Bouwservice is als volgt te bereiken:

Post- en vestigingsadres:                                             Donkerhofsteeg 5

5865 BA Tienray

Telefoon:                                                                           06 – 4872 1542

E-mailadres:                                                                     Info@rcbouwservice.nl

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel:            KvK  62659693